Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia

Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania

TLSB Logo TLSB Logo
Tafuta kwenye kwa

Maktaba za Wilaya

             S.No

JINA LA MAKTABA

SADUKU LA POSTA

1

Maktaba ya wilaya

Bagamoyo

Maktaba ya wilaya

Bagamoyo,

S.L.P. 287,

Simu: 023 – 2440427,

BAGAMOYO.

2

Maktaba ya wilaya Biharamulo

Maktaba ya wilaya

Biharamulo,

S.L.P. 35,

Simu: 028 – 2223413,

BIHARAMULO

3

Maktaba ya wilaya

Chunya

Maktaba ya wilaya Chunya,

S. L. P. 5,

Simu 025 – 2520006,

         CHUNYA.             

 

4

Maktaba ya wilaya

Ilala

Maktaba ya wilaya Ilala

S.L.P. 20950

DAR ES SALAAM

5

Maktaba ya wilaya

Kilosa

Maktaba ya wilaya Kilosa,

S.L.P. 146,

Simu:  023 – 2623047,

KILOSA.

6

Maktaba ya wilaya

Kongwa

Maktaba ya wilaya Kongwa,

S.L.P.  59,

KONGWA.

7

Maktaba ya wilaya

Kwimba

Maktaba ya wilaya Kwimba,

S.L.P. 88,

NGUDU.

8

Maktaba ya wilaya

Lupembe

Maktaba ya wilaya

Lupembe,

S. L. P.  61,

LUPEMBE.

9

Maktaba ya wilaya

Lushoto

Maktaba ya wilaya Lushoto,   

S. L. P. 240,

LUSHOTO.

10

Maktaba ya wilaya

Makete

Maktaba ya wilaya Makete,

S.L.P. 110,

MAKETE.

11

Maktaba ya wilaya

Masasi

Maktaba ya wilaya Masasi,

S. L. P. 60,

MASASI.

12

Maktaba ya wilaya

Mbozi

Maktaba ya wilaya Mbozi,

S.L.P. 227,

Simu: 025 – 2580088,

MBOZI.

13

Maktaba ya wilaya

Mbulu

Maktaba ya wilaya Mbulu,

S. L. P. 74,

MBULU.

14

Maktaba ya wilaya

Mufindi

Maktaba ya wilaya Mufindi,

S.L.P. 223,

MAFINGA.

15

Maktaba ya wilaya

Ngara

Maktaba ya wilaya Ngara,

S.L.P. 21,

NGARA.

16

Maktaba ya wilaya

Pangani

Maktaba ya wilaya Pangani,

S.L.P. 31,

PANGANI.

17

Maktaba ya wilaya

Tunduma

Maktaba ya wilaya

Tunduma, 

S.L.P. 40,

TUNDURU.

18

Maktaba ya wilaya

Rombo

Maktaba ya wilaya Rombo,

S. L. P. 52,

Simu: 027 – 2757101,

ROMBO.

19

Maktaba ya wilaya

Ruangwa

Maktaba ya wilaya

Ruangwa,

S. L. P.  51,

RUANGWA